D G Kale

दा.गो. काळे. वाड्मयीन कार्य  (१) नव्वदोत्तरी शब्दवेध  या अनियतकालिकाचे संपादन. या अनियतकालिकास निर्मितीसाठी २००४ साली महाराष्ट्र फौंउडेशन (अमेरीका) या संस्थेचा पुरस्कार मिळाला आहे. (२) अतिरिक्त  या विशेष अनियतकालिकाचे सह-संपादन. आताप्रर्यंत पाच विविध विषयावरील अंक प्रसिद्ध. पुस्तके  (१) आकळ, समीक्षात्मक लेख संग्रह प्रकाशन (कॉपर कॉइन, दिल्ली एन.सी.आर). (२) अरण्याहत, कविता संग्रह प्रकाशन (कॉपर कॉइन, दिल्ली एन.सी.आर). पुरस्कार  (१) श्रेयस वाचनालय, हिंगणघाट यांचा डॉ. यशवंत मनोहर संशोधन केंद्राचा उत्कृष्ट समीक्षेचा पुरस्कार, २०१७. (२) विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर, चा ग्रेस स्मृती साहित्य पुरस्कार, २०१८. (३) भारत सरकारची सिनियर फेलोशीप प्रदान (सी.सी.आर.टी, दिल्ली). (४) आकळ  या समीक्षा ग्रंथास महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचा रा.भा. पाटणकर सौंदर्य समीक्षा पुरस्कार, २०१८. (५) साहित्य अकादमी साठी विविध वाड्मयीन विषयावर शोध निबंधाचे वाचन.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 [email protected]

    Free shipping
    for orders over 50%